MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OHLÁSILO SPUŠTĚNÍ 2. VLNY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

6. dubna v 13:17

Ve Zlínském kraji se předpokládá vyhlášení další výzvy.

Ministerstvo životního prostředí ohlásilo dne 16. 3. 2017 spuštění 2. vlny tzv. kotlíkových dotací, v rámci které bude k dispozici 3,4 mld. Kč na podporu výměny starých kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje tepla. Zároveň byla vyhlášena výzva, která je však určena pouze pro kraje.  Na základě této výzvy musí jednotlivé kraje připravit vlastní projekty a požádat si o další prostředky na kotlíkové dotace, aby mohly následně vyhlásit vlastní výzvy pro majitele rodinných domů. Pro Zlínský kraj je určeno cca 150 mil. Kč.

Ve Zlínském kraji se předpokládá vyhlášení další výzvy, financované z těchto finančních prostředků, na podzim roku 2017.

Ministerstvo životního prostředí pro 2. vlnu kotlíkových dotací upravilo podmínky pro poskytování podpory, nově např. nebude možná podpora kotlů čistě na uhlí a kombinovaných kotlů s ručním přikládáním, bude snížena míra a výše podpory u vybraných zdrojů tepla a nebude možno nahrazovat kotle, které splňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5S. Na druhou stranu odpadne povinnost realizace doplňkových, tzv. mikroenergetických opatření na podpořené nemovitosti. Tyto změny budou muset být promítnuty i do podmínek podzimní výzvy pro obyvatele Zlínského kraje.